Στοιχεία Επιχείρησης

  • Επωνυμία: ΓΚΟΥΓΚΛΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
  • ΑΦΜ: 077726810
  • ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  • Έδρα: ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  • Αριθμός ΓΕΜΗ: 143614011000